Sangskatten etter Hauge

Glimt fra sangskatten etter Hauge – var temaet på en godt besøkt Hans Nielsen Hauge-kveld på Hauges Minde 13.09. Medvirkende: Per Reinert Eriksen (tekst), Dagfinn Ravneng (musikk), Christopher Pedersen (sang) og Eli Ihlebæk (resitasjon). Ellers bidro Svein Høiden og Boe Johannes Hermansen. Kaffe og boller ble servert. En utrolig flott kveld i regi av Haugekomiteen i Normisjon i Østfold i samarbeid med Hauge Normisjon.
Programmet skal nå trykkes i eget hefte, slik at det kan brukes flere steder. Interesserte kan ta kontakt med lederen i Haugekomiteen, Boe Johannes Hermansen – bojohermansen@gmail.com