Medarbeidersamling på Sjøglimt

Leirstedet vårt fornyer seg stadig, og mange planer er på blokka. For å gjennomføre dette, og samtidig kunne vedlikeholde Sjøglimt både ute og inne trenger vi flere frivillige medarbeidere.

Vi inviterer derfor til en medarbeider-samling hvor vi kan samtale om hvordan vi best kan ivareta stedet, samtidig som vi bygger sosialt fellesskap og har det kjekt sammen.