Ny Fermate-avdeling

Fermate utvider vårt samtaletilbud slik at det blir lettere tilgjengelig flere steder. Fremover vil Gunnar Øvstegård ta imot personer som ønsker en samtale hos Fermate på Aspehaug ved Løken kirke på Høland. Gunnar har i over 30 år hatt tjeneste som menighetsprest, og sjelesorg har vært en prioritert del av tjenesten. Gunnar har fordypet seg i åndelig veiledning innenfor den Ignatianske tradisjonen. «Å få bidra med sjelesorg og åndelig veiledning er for meg et stort privilegium og et arbeid som har et stort alvor i seg. Å gå et stykke av Guds vei sammen med et annet menneske er dypt meningsfylt, stiller oss overfor store utfordringer og gir muligheter for nye gleder.» Ønsker du en samtale eller åndelig veiledning hos Gunnar, så kan du ta kontakt med Fermate på epost: post@fermate.no eller telefon: 408 17 160.