Hva er et menneske verdt?

Det ble en interessant og lærerik bibel/seminarhelg 28.-29. oktober i Greåker Frikirke, med Normisjon, Misjonssambandet, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn og Greåker Frikirke som arrangører.
Ola Didrik Saugstad og Morten Magelssen var innledere lørdag og Fredrik Høst Hansen og Aase Victoria Wangen søndag. Panelsamtalen lørdag ble ledet av Morten Dahle Stærk.
– Det er alltid vår oppgave å holde fram og forsvare menneskeverdet, fra unnfangelse til naturlig død, slik Bibelen lærer oss, sa Ola Didrik Saugstad, kjent professor og overlege.
– Allerede på Mostertinget i 1024 ble det vedtatt lover som gjorde at det ble forbudt å sette ut barn for å dø.
Saugstad påpekte at vi alle har en plikt til å oppdage blinde flekker i samfunnet og hos oss selv og fremholdt at menneskeverdet alltid har stått under press.
– Hos mange i dag legges det avgjørende vekt på at barnet skal være «ønsket» og «friskt». Hva skaper det av holdninger i forhold til menneskeverdet, spurte Saugstad.
– Sorteringssamfunnet som vi i dag har fått, er en konsekvens av liberale abortlover, som skader oss alle. Ja, alle påvirkes av en slik praksis, sa Saugstad, og viste til at lover sender signaler om hva som er rett.
Han pekte på at fosteret er fritt vilt og internasjonalt er blitt en milliardindustri. I 2021 var det registrert ca. 73 millioner provoserte aborter i verden, et tall som innebærer at hele en av tre svangerskap ender i abort.
Morten Magelssen, lege og førsteamanuensis, hadde som tema: Å lage barn i
bioteknologiens tidsalder. Han trakk opp historiske linjene som viser at vi tidligere i stor grad så på barn som gitt av Gud, mens det i dag er mulig «å bestille» et barn, nærmest som en vare med kvalitetskontroll.
– Dette passer i dagens trender hvor vi skal være effektive, ha valgfrihet og kontroll.
Han fortalte at tester som er innført, medfører at sykdommer på fosteret kan oppdages svært tidig.
– I dag velger 90 prosent av norske kvinner svangerskapsavbrudd ved påvist Down syndrom. I Danmark som har 20 års praksis med tidlig ultralyd, er tallet 97-98 prosent. Men har ikke også de med Downs syndrom menneskeverd, spurte Magelssen.
Han tok også for seg forskningen når det gjelder bioteknologi og pekte blant annet på jakten etter å fremstille kunstige kjønnsceller og livmor. Det er med andre ord skremmende fremtidsutsikter på dette området.
Fredrik Høst Hansen og Aase Victoria Wangen, henholdsvis undervisningskonsulent og undervisningsansvarlig i organisasjonen Menneskeverd, gav gode momenter til hvordan vi kan skaffe oss kunnskap og formidle den videre.
– Det er viktig å starte i biologien og fosterets moralske status, før vi går over til etikken og jussen, påpekte Hansen.
Han viste til at allerede tre uker etter befruktningen starter hjertet å slå. – Vi må peke på befruktningen, for å holde fast på at menneskets verdi ikke skjer gradvis, understrekte Hansen.
Wangen tok for seg spørsmålet om dødshjelp, som er problematisk av mange grunner, blant annet skaper det en skråplaneffekt når holdninger endres.
Hun pekte også på det uholdbare i å tillate dødshjelp når vi samtidig har en nullvisjon om selvmord.
– Våre opplevelser av lidelser formes av våre omgivelser. Alternativet til dødshjelp må være smertelindring, sa Wangen.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Fra panelsamtalen, Morten Magelssen (fra venstre), Ola Didrik Saugstad og Morten Dahle Stærk.
Fra seminaret søndag, med Fredrik Høst Hansen og Aase Victoria Wangen.
Morten Magelssen på talerstolen.