Stor jubileumsfest på Sjøglimt

Det er i år 70 år siden Sjøglimt ble innviet. Jubileumsfesten ble holdt på leirstedet fredag 17. november med hele 120 gjester.
Det ble en veldig hyggelig og innholdsrik fest, som Arne Fosser, medlem i styret for Sjøglimt, ledet på en humørfylt måte.
Kvelden startet med nydelig middag fra Wenches kjøkken, fortsatte med sang, prolog, taler og hilsener.
Kor X fra Askim Normisjon sang under ledelse av Jan Fredriksen. Randi Finstad Sand leste prologen som var skrevet av hennes onkel Toralf Finstad til Kristian Kopperud i anledning 20-årsjubileet for Sjøglimt.
Sangen fra Bjørg Høie til Sjøglimts 40 årsjubileum ble sunget også på 70-årsfesten.
Veteranen Jul-Lars Kvernhusengen, som var leirleder fra han var 16-17 år, beskrev Sjøglimt som «himmel på jord».
– Stedet har betydd utrolig mye for mange, sa han, som selv har fått være med å formidle bibelens budskap til barn og ungdom i svært mange år.
Erik Aandstad, som tross sin unge alder, allerede har sittet mange år i styret, påpekte det viktige ved at mange har et eierforhold til Sjøglimt.
– Vi har en gruppe unge som kaller seg Sjøglimt yngre garde, som står på for leirstedet. Det er oppgaver til alle, fremholdt han. Gunnar Navestad, som har vært mangeårig kretssekretær og regionleder, viste også til den store betydningen leirstedet har hatt og har.
– Det er viktig å ta vare på stedet og be for virksomheten, sa han.
Jostein Trømborg, en ivrig og mangeårig venn av Sjøglimt, fortalte gode og morsomme minner, og ønsket det beste for Sjøglimts videre drift.
Sverre Fjeldberg, avtroppende regionleder, gratulerte alle.
– Sjøglimt er med å oppfylle Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.
Han viste til at 2022 har vært et veldig bra år med 4500 gjestedøgn.
– De siste par årene har det skjedd mye med hensyn til modernisering og utvidelse av internatkapasitet. Snart har vi sengeplasser til 125, noe som vil bety mye, sa Fjeldberg.
Thor Buer representerte Marker Normisjon. Han påpekte at Sjøglimt er en viktig misjonsstasjon med stor betydning, og overrakte en sjekk på kr. 10.000 fra foreningen.
Under kvelden var det åresalg og basar på en rekke gevinster, som innbragte et stort beløp. De fremmøtte ble også utfordret til å støtte Sjøglimt videre. – I siste periode har det blitt installert nytt kjøle- og fryseanlegg, til en verdi av ca. kr. 400.000, pluss nye vinduer i første etasje og i gutteinternatet. Brannvernforskriftene er også oppfylt.
– Fra 1. januar 2024 er Magnar Aamoth ansatt som vaktmester i 20 prosent stilling, opplyste Arne Fosser.
Han la til at det er behov for nye møbler i peisestua, til en kostnad av ca. 300.000 kroner.
Planer om nytt uteområde på Sjøglimt står på kartet for neste år.
Åsmund Bjørnstad hadde laget en fyldig og inspirerende billedkavalkade gjennom 70 år. Han sto også for den tekniske gjennomføringen under kvelden. På grunn av mange fremmøtte var det behov for flere skjermer i lokalet.
Han sørget også for at deltagerne fikk digitale glimt fra Sjøglimts venner Anne Ca og Asbjørn Degnes, som var på besøk i New York.
Ole Kristian Delviken, nyansatt regionleder avsluttet kvelden med andakt.
Han holdt frem at vi trenger å bruke de muligheter vi har i de ulike situasjonene vi står i hverdagen. – Mennesker er avhengig av å få høre evangeliet formidlet i ord og gjerning og det får følger helt inn i evigheten, minnet Delviken om.

Etter festen, som varte i fire og en halv time, dro 120 fornøyde gjester hjem. Vennskapet til og omsorgen for Sjøglimt ble ytterligere styrket gjennom jubileumsfesten.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto