Misjonsforum 2024

Det ble en innholdsrik og inspirerende misjonsfest i regi av misjonsforum i Normisjon region Østfold på Effata bedehus i Saltnes 11. februar. Mangeårig misjonær i Bhutan og Nepal, Kristin Bøhler, bidro med tale og informasjon (se bildene med hennes punkter). Berit Kristoffersen åpnet festen. Info om misjonsforum ved Torill Bredeg og om nytt misjonsfelt: Thailand, ved Frode Bilsbak. Caritas sang flere avdelinger og det var fin bevertning. Festleder var Astrid Langmoen Olsen. Ca. 80 deltagere deltok og bedehuset var nesten helt fullt.

Tekst og bilder: Boe Johannes Hermansen