Håp gjennom utdanning

Utdanning er noe av det viktigste vi kan bidra med for å løfte mennesker ut av fattigdom! Det gir jobbmuligheter, bedre levekår og økt likestilling. Samtidig skaper det positive ringvirkninger for storfamilie og lokalsamfunn.

Utdanning er en investering i barns fremtid.

Land:

Håp gjennom utdanning i India

Selv om mange indiske barn får en god utdannelse er realiteten at mange slutter på skolen etter femte klasse og enda færre begynner på videregående skole.

Read article "Håp gjennom utdanning i India"

Håp gjennom utdanning i Bangladesh

Utdanning til barn og unge er kanskje det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe nød og gi like muligheter.

Read article "Håp gjennom utdanning i Bangladesh"

Håp gjennom utdanning i Thailand

Vi har en drøm om å endre premissene for utdanning av barn og unge i Thailand.

Read article "Håp gjennom utdanning i Thailand"

Håp gjennom utdanning i Nepal

Utdanning er en av de beste måtene å løfte mennesker og familier ut av fattigdom.

Read article "Håp gjennom utdanning i Nepal"

Håp gjennom utdanning i Bangladesh (MLC)

Martin Luther College (MLC) startet med en drøm om å tilby utdanning av god kvalitet med utgangspunkt i kristne verdier.

Read article "Håp gjennom utdanning i Bangladesh (MLC)"