Spørsmål og svar

Jeg har familie. Hva betyr det for testamentet?

Read article "Jeg har familie. Hva betyr det for testamentet?"

Hvordan skal et testamente utformes, og må jeg henvende meg til en advokat?

Read article "Må man inkludere en advokat når man skal skrive testamente?"

Er det vanskelig og tidkrevende å skrive testament?

Read article "Er det vanskelig og tidkrevende å skrive testament?"

Må jeg være rik for å gi en gave i mitt testamente? 
Testamentariske gaver behøver ikke å inneholde store beløp. Enhver gave, stor eller liten, vil utgjøre en forskjell for fremtiden og alle bidrag vi mottar vil blir tatt imot med stor takknemlighet.

Må jeg fortelle noen at jeg har skrevet et testamente?
Et testament må signeres av to vitner. Vitnene trenger ikke å vite innholdet i testamentet, men de må vite at det er et testament de signerer på. Utover det er det kun når du begrenser arven til ektefelle eller samboer med felles barn at det er et krav at du må fortelle noen om ditt testamente. Likevel kan det være en fordel å fortelle det til dine nærmeste for å unngå usikkerhet og misforståelser senere.

Kan Normisjon hjelpe meg å skrive et testament?

Read article "Vi kan hjelpe deg med ditt testamente"

Kan jeg endre eller skrive nytt testament?

Read article "Kan jeg endre eller skrive nytt testament?"

Jeg har flere spørsmål

Read article "Jeg har flere spørsmål"