Bhutan

Like stort som Nordland

Bhutan er et kongerike på størrelse med Nordland fylke og på alder med barokken. Landet har vært blant de mest isolerte i århundrer men har siden 2008 hatt en positiv utvikling mot demokrati.

På invitasjon fra myndighetene startet Normisjon/Santalmisjonen i 1967 sin virksomhet i Riserboo i Øst-Bhutan. Normisjon har vært med på å både bekjempe spedalskhet i landet og bygt opp et helsesystem som nå er overtatt av myndighetene.

I «Tordendragens land» ønsker Normisjon å bidra til menneskeverd og likeverd gjennom støtte til personer med funksjonsnedsettelser/ utviklingshemming og språkutvikling og Bibeloversettelse hos minoritetsgrupper.

Gi en gave

Våre prosjekter i Bhutan

Samfunnsutvikling i Bhutan

Personer med nedsatt funksjonsevne i Bhutan ønsker like rettigheter og regnes som likeverdige med andre samfunns- borgere. Slik er det ikke i dag. 

Read article "Samfunnsutvikling i Bhutan"

Mental helse i Bhutan

I Bhutan er hjelpetilbudet for psykisk syke lite utbygd og det har vært jobbet lite med forebygging. Samtidig øker forekomsten av psykisk sykdom og selvmord blant unge. 

Read article "Mental helse i Bhutan"

Nyheter fra Bhutan

Dører åpnes i Bhutan

Normisjon støtter et nytt prosjekt i Bhutan, drevet av ildsjeler med bakgrunn i landet. Håpet er å ha en konkret innvirkning på psykisk helse i landet.

Read article "Dører åpnes i Bhutan"

Opplæring virker

Namgay Om og Melam Zangmo arbeider med barn med nedsatt funksjonsevne, men hadde aldri lært om inkludering eller holdningsarbeid.

Read article "Opplæring virker"

Den bhutanske kongens gull til Einar Kippenes

Read article "Den bhutanske kongens gull til Einar Kippenes"