Bhutan

Like stort som Nordland

Bhutan er et 400 år gammelt kongerike på størrelse med Nordland fylke. Landet har vært blant de mest isolerte i århundrer, men har siden 2008 hatt en positiv utvikling mot å bli et demokrati. 

På invitasjon fra myndighetene startet Normisjon/Santalmisjonen i 1967 sin virksomhet i Riserboo i Øst-Bhutan. Vi har vært med på å bekjempe spedalskhet i landet og bygget opp et helsesystem som nå er overtatt av myndighetene. Normisjon har en unik historisk tilknytning til Bhutan som få andre organisasjoner har.  

I «Tordendragens land» ønsker vi fortsatt å bidra til menneskeverd og likeverd gjennom støtte til personer med funksjonsnedsettelser. 

Normisjon i Bhutan – 323000

Gi en gave

Våre prosjekter i Bhutan

Menneskeverd og like muligheter

Mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bhutan må regnes som likeverdige med like rettigheter som andre samfunnsborgere. Slik er det ikke i dag, men det tas viktige skritt i riktig retning.

Read article "Menneskeverd og like muligheter i Bhutan"

Musikk og helse

Risiko for skjevutvikling er fortsatt høy for barn som vokser opp i Bhutan. Gjennom musikkterapi er vi med å gjøre en endring i barns utvikling.

Read article "Musikk og helse i Bhutan"

Nyheter fra Bhutan

Utsendinger fikk kongelige medaljer

Kristin og Erik Bøhler ble torsdag utnevnt som riddere i den kongelige norske fortjenesteorden for sin lange tjeneste i Bhutan og Nepal.

Read article "Utsendinger fikk kongelige medaljer"

Går inn i faglig samarbeid

Bhutan ønsker oss med i faglig samarbeid om å bedre kontakten mellom barn og voksne.

Read article "Går inn i faglig samarbeid"

En av de første kristne i Øst-Bhutan

Meldingen er kommet fra Bhutan om at vår gode venn og medarbeider gjennom så mange år, Dorji Lama, er død, skriver Erik Bøhler og Nils M. Sture, tidligere misjonærer i Bhutan.

Read article "En av de første kristne i Øst-Bhutan"