Bhutan

Like stort som Nordland

Bhutan er et 400 år gammelt kongerike på størrelse med Nordland fylke. Landet har vært blant de mest isolerte i århundrer, men har siden 2008 hatt en positiv utvikling mot å bli et demokrati. 

På invitasjon fra myndighetene startet Normisjon/Santalmisjonen i 1967 sin virksomhet i Riserboo i Øst-Bhutan. Vi har vært med på å bekjempe spedalskhet i landet og bygget opp et helsesystem som nå er overtatt av myndighetene. Normisjon har en unik historisk tilknytning til Bhutan som få andre organisasjoner har.  

I «Tordendragens land» ønsker vi fortsatt å bidra til menneskeverd og likeverd gjennom støtte til personer med funksjonsnedsettelser. 

Normisjon i Bhutan – 323000

Gi en gave

Våre prosjekter i Bhutan

Menneskeverd og like muligheter i Bhutan

Mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bhutan må regnes som likeverdige med like rettigheter som andre samfunnsborgere. Slik er det ikke i dag, men det tas viktige skritt i riktig retning.

Read article "Menneskeverd og like muligheter i Bhutan"

Musikk og helse

Risiko for skjevutvikling er fortsatt høy for barn som vokser opp i Bhutan. Gjennom musikkterapi er vi med å gjøre en endring i barns utvikling.

Read article "Musikk og helse i Bhutan"

Nyheter fra Bhutan

– Finnes ikke en bedre investering

Normisjon lanserte nylig et flunkende nytt fastgiverkonsept som har fått navnet «Investor».   

Read article "Nytt fastgiverkonsept!"

Utsendinger fikk kongelige medaljer

Kristin og Erik Bøhler ble torsdag utnevnt som riddere i den kongelige norske fortjenesteorden for sin lange tjeneste i Bhutan og Nepal.

Read article "Utsendinger fikk kongelige medaljer"

Går inn i faglig samarbeid

Bhutan ønsker oss med i faglig samarbeid om å bedre kontakten mellom barn og voksne.

Read article "Går inn i faglig samarbeid"