Bhutan

Like stort som Nordland

Bhutan er et kongerike på størrelse med Nordland fylke og på alder med barokken. Landet har vært blant de mest isolerte i århundrer, men har siden 2008 hatt en positiv utvikling mot å bli et demokrati.

På invitasjon fra myndighetene startet Normisjon/Santalmisjonen i 1967 sin virksomhet i Riserboo i Øst-Bhutan. Normisjon har vært med på å bekjempe spedalskhet i landet og bygt opp et helsesystem som nå er overtatt av myndighetene.

I «Tordendragens land» ønsker Normisjon å bidra til menneskeverd og likeverd gjennom støtte til personer med funksjonsnedsettelser og språkutvikling og Bibeloversettelse hos minoritetsgrupper.

Gi en gave

Våre prosjekter i Bhutan

Samfunnsutvikling i Bhutan

Personer med nedsatt funksjonsevne i Bhutan ønsker like rettigheter og regnes som likeverdige med andre samfunns- borgere. Slik er det ikke i dag. 

Read article "Samfunnsutvikling i Bhutan"

Mental helse i Bhutan

I Bhutan er hjelpetilbudet for psykisk syke lite utbygd og det har vært jobbet lite med forebygging. Samtidig øker forekomsten av psykisk sykdom og selvmord blant unge. 

Read article "Mental helse i Bhutan"

Nyheter fra Bhutan

Utsendinger fikk kongelige medaljer

Kristin og Erik Bøhler ble torsdag utnevnt som riddere i den kongelige norske fortjenesteorden for sin lange tjeneste i Bhutan og Nepal.

Read article "Utsendinger fikk kongelige medaljer"

Går inn i faglig samarbeid

Bhutan ønsker oss med i faglig samarbeid om å bedre kontakten mellom barn og voksne.

Read article "Går inn i faglig samarbeid"

En av de første kristne i Øst-Bhutan

Meldingen er kommet fra Bhutan om at vår gode venn og medarbeider gjennom så mange år, Dorji Lama, er død, skriver Erik Bøhler og Nils M. Sture, tidligere misjonærer i Bhutan.

Read article "En av de første kristne i Øst-Bhutan"