Ecuador

Folkerik og mektig på kultur

Med godt over en milliard mennesker er India et kontinent i seg selv. Republikken har mye av det meste; krydder, lukter, fremkomstmidler, kulturer, religioner og spektakulær natur. Mangfoldigheten inkluderer likevel også mye urettferdighet og dårlig økonomi. 

India er det land i verden med flest unådde folkeslag. Normisjon har tradisjonelt samarbeidet med en selvstendig nasjonal kirke, med over 500 menigheter, hvor de aller fleste medlemmene stammer fra urfolk som santalene. Mange etniske minoriteter, som santalene, blir regnet som kasteløse og opplever å holdes utenfor i samfunnet.  

I dag er utfordringen å nå ut til nye folkeslag, noe vi ønsker å gjøre i samarbeid med våre partnere i India. Vi ønsker fortsatt ha fokus på de som holdes utenfor og å utruste en ny generasjon til å bli Jesusetterfølgere. 

Våre prosjekter i Ecuador

Misjonale kirker

Målet med vårt samarbeid er å utruste nye ledere i samarbeidskirkene våre til å leve misjonale liv og skape misjonale fellesskap rundt seg.

Read article "Misjonale kirker i Ecuador"

Ledere for fremtiden

Se for deg at Den norske kirke var knapt 50 år og at staten ikke hadde råd til å støtte teologistudenter. Dette er tilfellet for Ecuadors lutherske kirke i dag. Derfor satser Normisjon tungt på ledertrening og teologiutdanning.

Read article "Ledere for fremtiden i Ecuador"

Nyheter fra Ecuador

Tamboskolen er 25 år!

Men skoleplassen og klasserommene står tomme.

Read article "Underviser elever på telefonen"

Misjonær?

Allerede i søndagsskolealderen kom den aller første tanken. Åse Røsvik ville bli misjonær. Intervjuserie: Livet som utsending.

Read article "«Misjonær?»"

Sel munnbind frå døropningar

I Ecuador selges klesplagg og munnbind frå døropningar, og sitron og mandarin frå midtrabbattar. Gatesalget blomstrer, til tross for restriksjonar og koronavirus.

Read article "Sel munnbind frå døropningar"