Ecuador

Folkerik og mektig på kultur

Den søramerikanske republikken er folkerik og mektig på kultur, men blant verdens fattigste økonomisk. Normisjon har siden 1968 brukt mye midler blant annet på utdanning og lederopplæring blant minoriteter.

Grunnen til at vi kom til ekvator, Ecuador på spansk, var for å nå mennesker med evangeliet og det har nå vokst frem en rekke evangeliske kirker.

Normisjon er i ferd med nasjonalisere sin innsats i landet. Nå arbeider man gjennom nasjonale kirker og samarbeidspartnere med menighetsarbeid, lederopplæring og utdanning.

Gi en gave

Våre prosjekter i Ecuador

Menighetsbygging og evangelisering i Ecuador

Ecuador regnes som et kristent land, overveiende katolsk, men med sterke innslag av tro på magi og tradisjoner fra andinske religiøsiteter. Den evangeliske kirken har vokst frem som et motsvar til denne religionsblandingen og utgjør nå rundt 10 prosent av befolkningen. Målet med vårt samarbeid er å utruste nye ledere i samarbeidskirkene våre.

Read article "Menighetsbygging og evangelisering i Ecuador"

Teologiutdannelse i Ecuador

Se for deg at Den norske kirke var knapt 50 år og at menighetsfakultet bare var få år gammelt, samt at staten ikke hadde råd til å støtte teologistudentene. Dette er tilfellet for Ecuadors lutherske kirke i dag. Derfor satser Normisjon tungt på ledertrening og teologiutdanning.

Read article "Teologiutdannelse i Ecuador"

Utdanning i Ecuador

Mange av barna som vokser opp i Andesfjellene i Ecuador lever under enkle kår. I Andesfjellene finnes det flere folkegrupper som har opplevd undertrykkelse og diskriminering.

Read article "Utdanning i Ecuador"

Nyheter fra Ecuador

Tamboskolen er 25 år!

Men skoleplassen og klasserommene står tomme.

Read article "Underviser elever på telefonen"

Misjonær?

Allerede i søndagsskolealderen kom den aller første tanken. Åse Røsvik ville bli misjonær. Intervjuserie: Livet som utsending.

Read article "«Misjonær?»"

Sel munnbind frå døropningar

I Ecuador selges klesplagg og munnbind frå døropningar, og sitron og mandarin frå midtrabbattar. Gatesalget blomstrer, til tross for restriksjonar og koronavirus.

Read article "Sel munnbind frå døropningar"