Kambodsja

Åpenhet for evangeliet

Kambodsja er et Buddhistisk land i Sør-Øst Asia, der mange lever under trange kår. Landet er fruktbart og landbruk er den viktigste næringen i distriktene. Kambodsja er et populært turistmål, kjent for sitt storslåtte Angkor Wat tempel, som trekker millioner av turister til landet hvert år. Kambodsja er også kjent for sin omfattende tekstilproduksjon. 

Landet ble satt langt tilbake da Røde Khmer drepte hver femte innbygger under sitt skrekkregime på 1970-tallet, men ser nå framover og satser på utdannelse og utvikling på flere områder.  

I dag forteller de lokale menighetene i landet om et folk som ønsker å vite mer om hvem Jesus er og hva det vil si å følge han. Denne åpenheten gjør det evangeliserende og menighetsbyggende arbeidet i Kambodsja svært spennende! 

Som kristne ønsker vi å formidle Jesu kjærlighet gjennom både ord og handling, og støtter derfor utviklingsprosjekter som kan gi folket bedre og sikrere inntekter. Vi arbeider også aktivt mot menneskehandel. 

Normisjon i Kambodsja – 325000

Gi en gave

Våre prosjekter i Kambodsja

Misjonale kirker i Kambodsja

Vi ønsker å formidle Jesu kjærlighet til mennesker der det finnes få eller ingen kristne i Kambodsja.

Read article "Misjonale kirker i Kambodsja"

Historymakers

Prosjektet Historymakers ønsker å hjelpe unge mennesker til å utvikle sitt potensial.

Read article "Historymakers i Kambodsja"

Ut av fattigdom i Kambodsja

Kambodsja er ett av de landene som påvirkes tydelig av klimaendringer og press på naturresursene. Dette går ekstra hardt ut over minoriteter og mennesker med lav inntekt.

Read article "Ut av fattigdom i Kambodsja"

Nyheter fra Kambodsja

– Finnes ikke en bedre investering

Normisjon lanserte nylig et flunkende nytt fastgiverkonsept som har fått navnet «Investor».   

Read article "Nytt fastgiverkonsept!"

Engasjerer unge til å bli fattigdomsbekjempere

Ådne Berge har vært aktivt engasjert i Normisjon i nærmere 40 år. Fortsatt er han like inspirert.

Read article "En trofast fattigdomsbekjemper"

Så Gud forandre menneskers liv i Kambodsja

Bibelskole-student Emil Smith Lillevik forteller om evangeliseringsaksjonen i Kambodsja.

Read article "– Beste jeg har vært med på"