Kambodsja

Landet som reiser seg

Templet i Angor er så storslått at det pryder flagget til innbydende Kambodsja. Men bak genuine smil kjemper et hardt prøvd folk for å reise seg etter Røde Khmers terrorregime på 1970-tallet.

Her ble to millioner drept, blant dem flest intellektuelle, og landet satt langt tilbake på mange plan. I dag er 7 av 10 innbyggere under 20 år. Samtidig forteller de lokale menighetene i landet om et folk som ønsker å vite mer om hvem Jesus er og hva det vil si å følge han. Denne åpenheten gjør arbeidet i Kambodsja svært spennende!

For mange er manglende skolegang er et stort problem. 1 av 4 over 15 år kan ikke lese, dette får store samfunnskonsekvenser. Som kristne ønsker vi å formidle Jesu kjærlighet gjennom både ord og gjerning og støtter derfor blant annet prosjekter innenfor lokalt jordbruk og språk. Vi har også tiltak rettet mot ofre for menneskehandel.

 

Gi en gave

Våre prosjekter i Kambodsja

Evangelisering og menighetsbygging i Kambodsja

I de siste årene har minst 10 000 blitt kristne gjennom menighetenes målrettede arbeid med å bringe Jesus ut til områder uten kristent nærvær.

Read article "Evangelisering og menighetsbygging i Kambodsja"

Historymakers i Kambodsja

Prosjektet Historymakers ønsker å hjelpe unge mennesker til å utvikle sitt potensial. Hovedaktiviteten er å gi unge fra fattige landsbyer et trygt bosted på internat for å kunne studere.

Read article "Historymakers i Kambodsja"

Samfunnsutvikling i Kambodsja

Kambodsja ligger langt bak i rekken på FNs levekårsindeks (nr 143/188). En kambodsjaner lever i gjennomsnitt 13 år kortere enn en nordmann og går 6,6 år mindre på skole.

Read article "Samfunnsutvikling i Kambodsja"

Nyheter fra Kambodsja

Skriver ny historie

Midt i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja, ligger Historymakers-internatet. Det ble startet i 2009 og drives av ekteparet Lysom og Sithoun. Etter erfaringer som unge studenter i byen fant de ut at de ønsket å hjelpe andre.

Read article "Skriver ny historie"

Å vandre i ferdiglagte gjerninger

Etter fire dager med hyppig program og ekstrem varme sitter man igjen med et hjerte fylt av takknemlighet.

Read article "Å vandre i ferdiglagte gjerninger"

En god start

Et godt utgangspunkt for skolegang er viktig, og ICC, Normisjons samarbeidspartner i Kambodsja, satser blant annet på drift av førskoler i utkantstrøk.

Read article "En god start"