Kambodsja

Åpenhet for evangeliet

Kambodsja er et Buddhistisk land i Sør-Øst Asia, der mange lever under trange kår. Landet er fruktbart og landbruk er den viktigste næringen i distriktene. Kambodsja er et populært turistmål, kjent for sitt storslåtte Angkor Wat tempel, som trekker millioner av turister til landet hvert år. Kambodsja er også kjent for sin omfattende tekstilproduksjon. 

Landet ble satt langt tilbake da Røde Khmer drepte hver femte innbygger under sitt skrekkregime på 1970-tallet, men ser nå framover og satser på utdannelse og utvikling på flere områder.  

I dag forteller de lokale menighetene i landet om et folk som ønsker å vite mer om hvem Jesus er og hva det vil si å følge han. Denne åpenheten gjør det evangeliserende og menighetsbyggende arbeidet i Kambodsja svært spennende! 

Som kristne ønsker vi å formidle Jesu kjærlighet gjennom både ord og handling, og støtter derfor utviklingsprosjekter som kan gi folket bedre og sikrere inntekter. Vi arbeider også aktivt mot menneskehandel. 

Normisjon i Kambodsja – 325000

Gi en gave

Våre prosjekter i Kambodsja

Misjonale kirker

I de siste årene har minst 10 000 blitt kristne gjennom menighetenes målrettede arbeid med å bringe Jesus ut til områder uten kristent nærvær.

Read article "Misjonale kirker i Kambodsja"

Historymakers

Prosjektet Historymakers ønsker å hjelpe unge mennesker til å utvikle sitt potensial.

Read article "Historymakers i Kambodsja"

Ut av fattigdom

Kambodsja er ett av de landene som påvirkes tydelig av klimaendringer og press på naturresursene. Dette går ekstra hardt ut over minoriteter og mennesker med lav inntekt.

Read article "Ut av fattigdom i Kambodsja"

Nyheter fra Kambodsja

Setter stadig nye rekorder

På Sagavoll folkehøgskole har det å gi videre blitt en kultur. Flere begynner på skolen for å samle inn til Normisjons samarbeidsprosjekt i Kambodsja.

Read article "Prosjekt Øst-Asia"

Gir kunnskapen videre

I utgangen av 2020 ble FAST-prosjektet i Kambodsja avsluttet. Nå forteller 18 år gamle Reaksmey og 25 år gamle Sarum om hvordan de gir erfaringene videre til lokalsamfunnet.

Read article "Gir kunnskapen videre"

Samlet over 1,6 millioner

Studentene ved Sagavoll folkehøgskole samlet inn over 1,6 millioner kroner til Normisjons prosjekter i Kambodsja. – Det har hjulpet oss å løfte blikket, forteller prosjektleder Andrea Rokseth.

Read article "Samlet over 1,6 millioner til fattige i Kambodsja"