– Vi må innse at vi trenger noe nytt

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon, er opptatt av å knytte sterkere bånd mellom de mange arbeidsgrenene i Normisjon, ikke bare i Norge, men også mellom hjemmearbeidet og arbeidet i samarbeidslandene.  

Normisjon har dette året jobbet mye med strategiprosess, og Kjetil Vestel Haga er opptatt av at Normisjon skal satse på arbeidsformer som rekrutterer nye mennesker og er tilpasset tida vi lever i.  

Tekst: Arne Sæteren – foto: Helene Haga – publisert 30.12.22  

– Vi må innse at vi trenger noe nytt, og vi har erfart at våre menigheter, ofte kalt Norkirker, har stor appell til mange mennesker. Særlig foretrekker barnefamilier å samles her. De får forkynnelse, fellesskap og sakramentene, alt under samme tak. Dette tror jeg vel så mye har en sosiologisk som teologisk forklaring. Medlemmene kan konsentrere seg om et sted i stedet for å delta i flere sammenhenger, forklarer han.  

  Glede som gir oppdrift  

Kjetil Vestel Haga overtok som generalsekretær høsten 2020, det første året med koronarestriksjoner, og delvis også de to neste årene.   

– Det var tunge perioder, og jeg håper 2023 blir et år uten slike restriksjoner. Vi savnet å ikke kunne møtes som før, men jeg er imponert over hvordan både ansatte og frivillige taklet dette. Nå gleder vi oss over å kunne samles igjen, og dette skaper veldig god oppdrift i arbeidet. Det har jeg og andre i ledelsen sett og fått meldinger om når vi har vært ute og reist. For eksempel dro Norkirken i Grimstad med 200 mennesker på menighetsweekend i høst, mens rundt 100 var samlet til gudstjeneste hjemme i kirken, sier han og legger til:  

  – Det er spennende å se hvordan pandemien har påvirket rekrutteringen til barne- og ungdomsarbeidet. Har vi kanskje mistet et par årskull? Likedan er det spennende hva som skjer i mindre foreninger med eldre medlemmer. Orker de å fortsette der de var før pandemien?  

Når generalsekretæren ser tilbake på 2022 er det flere gode opplevelser han vil trekke fram:   

– Vi ønsker å være en aktiv skoleeier. Nytt i år er at vi har ansatt en skoleutvikler, Marit Elisabeth Berling. Hennes arbeid og besøk på skolene har allerede blitt godt mottatt, og det er også med på å knytte dem sterkere til vårt øvrige arbeid.   

  Lavterskel  

Videre i et tilbakeblikk på året som nå er ferd med å ebbe ut, nevner Vestel Haga arbeidet som Galleri Normisjon driver.   

–  Disse gjenbruksbutikkene er fine møtesteder med gode fellesskap. Der når vi mennesker utenfor våre egne rekker. Galleri Normisjon er også vårt bidrag til bærekraft og en grønnere verden. I stedet for at varer blir kastet, gir vi dem lenger levetid.  

  Generalsekretæren trekker og fram at Galleri Normisjon også gir inntekter til misjonsarbeidet:   

– Selv om vi har god kontroll på økonomien, må vi ha flere bein å stå på. Butikkene gir økonomisk støtte til arbeidet i Norge og i våre samarbeidsland, og det er gledelig at vi får flere butikker neste år, sier han.  

  

1600 barn og unge  

Årets store begivenhet i Acta, barn og unge i Normisjon, var Soul Children-festivalen i Oslo i oktober. Den samlet 1600 barn og unge i Oslo spektrum.   

– De gikk i tog opp Karl Johans gate og hadde konsert på Universitetsplassen. På den måten viste de fram denne flotte korbevegelsen. Men vel så viktig er det sangerne fikk meg seg hjem – inspirasjon de kunne ta med seg i hverdagen, sier generalsekretæren, og fortsetter:  

  – Jeg gleder meg også over at det gikk så greit med å finne en ny Acta-leder etter Kristian Øgaard. Han slutter etter sju år og har gjort en stor innsats. Nå er det Runar J. Liodden, som skal overta, og han har lang erfaring menighetsprest og som ungdomsarbeider. Han er godt kvalifisert, er motivert for arbeidet og har en profil som passer godt inn hos oss.  

  

– Forme framtida vår  

I midten av desember klipte Kjetil Vestel Haga snoren da Normisjons nye storstue i Trondheim ble innviet. Dette kvartalet, midt i byens sentrum, rommer Gå Ut Senteret, Salem Menighet, Normisjon Region Trøndelag, Trondheim Samtalesenter og menighetens diakonale arbeid, 22B.  

– Her har Normisjon i Trøndelag samlet flere arbeidsgrener under ett tak Ørjan Tinnen er også ansatt for å tilrettelegge dette . Normisjons arbeid er i endring, og erfaringer fra Trondheim vil være en viktig referanse for fremtidig arbeid i Normisjon.  

Kjetil Vestel Haga er opptatt av å knytte sterkere bånd mellom de mange arbeidsgrenene i Normisjon, ikke bare i Norge, men også mellom hjemmearbeidet og arbeidet i samarbeidslandene.  

– Dette året kunne jeg endelig reise internasjonalt igjen. Jeg reiste til Bangladesh, og det var både viktig og inspirerende. Det skjer noe spesielt med oss når vi ser arbeidet på nært hold. Vi får et annet forhold til arbeidet enn bare å lese og høre om det. Både i Bangladesh og i andre samarbeidsland skjer det gledelige ting. Blant annet er det spennende med de nye arbeidsformene som Agenda1 representerer, og meldinger fra Asia-basen om at mennesker blir frelst. Slike meldinger få vi fra flere av våre samarbeidsland. Det er det viktigste for oss, og når vi nå legger ny strategi så må vi spisse arbeidet slik at evangelisering framstår som vår oppgave nummer én.  

    

Samles i Stavanger  

Den første, store begivenheten i Normisjon i 2023 er MER-konferansen i Stavanger 12.–15. januar. Da samles tre-fire hundre ansatte og frivillige til forkynnelse, fellesskap og inspirasjon.  

– Dessverre måtte vi avlyse konferansen i 2022. Derfor gleder vi oss ekstra til den kommende konferansen. Da møtes mennesker som arbeider lokalt, regionalt og nasjonalt, og vi får oppleve å se at vi står sammen om å bygge noe stort, avslutter Kjetil Vestel Haga.