Land: Asia

Misjonale kirker

Normisjon støtter kristne og kirker, også i områder der trosfriheten settes under press.

Read article "Misjonale kirker i Asia"

Bibelen på hjertespråket t-språkene

Å oversette Bibelen er viktig, men for å gjøre det må vi ofte hjelpe en ny folkegruppe til å utvikle et eget skriftspråk.

Read article "Bibelen på hjertespråket: T-språkene"

– Finnes ikke en bedre investering

Normisjon lanserte nylig et flunkende nytt fastgiverkonsept som har fått navnet «Investor».   

Read article "Nytt fastgiverkonsept!"