Ledere for fremtiden i Aserbajdsjan

Den unge nasjonen er i dag i rask utvikling på mange arenaer, både økonomisk, teknologisk og kulturelt, og det er behov for modne, integrerte ledere.

Normisjon har gjennom 20 år investert i mange enkeltmennesker, og bidratt med opplæring og rådgivning for ledere på flere nivåer i samfunnet. 

Gjennom Viator Investment and Properties ønsker vi å fortsette å investere i dagens og morgendagens ledere i det aserbajdsjanske samfunnet, gjennom å tilby kursing innen økonomi og verdibasert lederskap. 

Vi ønsker å bidra til at mennesker kan oppdage og utnytte potensialet i sine Gudgitte evner og gaver. På den måten kan de bidra til utvikling i lokalsamfunn og i landet.

Prosjektnummer: 321003

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave 

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.