Ledere for fremtiden i Aserbajdsjan

Den unge nasjonen er i dag i rask utvikling på mange arenaer, både økonomisk, teknologisk og kulturelt, og det er behov for modne, integrerte ledere.

Normisjon har gjennom 20 år investert i mange enkeltmennesker, og bidratt med opplæring og rådgivning for ledere på flere nivåer i samfunnet. 

Gjennom Viator Investment and Properties ønsker vi å fortsette å investere i dagens og morgendagens ledere i det aserbajdsjanske samfunnet, gjennom å tilby kursing innen økonomi og verdibasert lederskap. 

Vi ønsker å bidra til at mennesker kan oppdage og utnytte potensialet i sine Gudgitte evner og gaver. På den måten kan de bidra til utvikling i lokalsamfunn og i landet.

Prosjektnummer: 321003

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave 

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Arbeidet i Aserbajdsjan endres

Gjennom mer enn 25 år har vi satt merkbare spor i samfunnet, i familier og hos enkeltmennesker. Nå går arbeidet og engasjementet over i en ny fase

Read article "Aserbajdsjan blir vennskapsland  "

Bibelverset

Vi lanserer ny intervjuserie hvor utsendingene våre forteller om livet ute på prosjekt. Først ut er Synnøve Aandstad Baghirova.

Read article "Bibelverset"

– Wow, det var dette Gud mente

Direktør i det lokale selskapet R&R Services, Raul Asgarov, fikk for flere år siden et syn av mange barn på en slette. I dag leder han Normisjons arbeid på Barnehjemmet i Merdekan i Aserbajdsjan.

Read article "– Wow, det var dette Gud mente"