Misjonsavtale

Vi ønsker å samarbeide med deg og din menighet! sammen skaper vi engasjement for misjon!

Gjennom en misjonsavtale med oss forplikter kirken, menigheten eller forsamlingen din seg til å støtte et av prosjektene våre økonomisk, samt å be for det. (Se de ulike prosjektene dere kan støtte under)

Normisjon vil holde dere oppdatert med informasjon, og tilby ressurser som bilder og filmsnutter.

Misjonsavtalen er tidsbegrenset, av den grunn forplikter begge parter å holde seg oppdatert på avtalen.

Vi gleder oss til å samarbeide med dere om verdens viktigste oppdrag!

Sjekk ut våre misjonspakker

Håp gjennom utdanning

Håp gjennom utdanning

Ut av fattigdom

Ut av fattigdom

Menneskeverd og like muligheter

Menneskeverd og like muligheter

Like mye verdt

Like mye verdt

SMM

Normisjon er en del av samarbeid menighet og misjon også kalt for SMM, dette er et samarbeidsorgan mellom den norske kirke og syv misjonsorganiasjoner. SMM ønsker å bidra til å styrke og fornye engasjementet for helhetlig misjon i Den norske kirkes menigheter. Et særlig fokus legges det på det grensesprengende i Dnks globale oppdrag: at evangeliet stadig forvandler mennesker og samfunn.