Misjonsavtale

En avtale for misjon!

Misjon er å krysser grenser – for å elske, tjene, undervise, helbrede og frigjøre mennesker – slik at hele samfunn kan bli forvandlet. Misjon er kirkens kall og DNA!

Vi ønsker å legge til rette for at din kirke, menighet eller forsamling kan ta misjonsbefalingen på alvor! Derfor inviterer vi dere til å koble dere på og bidra inn i et av misjonsprosjektene våre. Gjennom å opprette en tidsbegrenset misjonsavtale med oss, forplikter du kirken til å bidra med penger og forbønn. Vi forplikter oss på å holder dere informert og oppdatert i misjonsprosjektet.

En misjonsavtale med oss vil:

  • Koble kirken din tett på det globale misjons-oppdraget
  • Styrke din kirkes misjonsengasjementet
  • Gi misjonsprosjektene våre forutsigbare inntekter
  • Sette dere i kontakt med misjonærer, menigheter eller grupper i misjonslandet
  • Gi dere mulighet til å besøke misjonslandet

Ikke nøl med å ta kontakt med Fredrik Tanke Arstad på mail:

fta@normisjon.no for mer info!

 

Når dere har fylt ut avtalen send den på mail til smm@normisjon.no

Velg blant våre misjonspakker:

SMM

Normisjon er en del av samarbeid menighet og misjon også kalt for SMM, dette er et samarbeidsorgan mellom den norske kirke og syv misjonsorganiasjoner. SMM ønsker å bidra til å styrke og fornye engasjementet for helhetlig misjon i Den norske kirkes menigheter. Et særlig fokus legges det på det grensesprengende i Dnks globale oppdrag: at evangeliet stadig forvandler mennesker og samfunn.