Misjonsavtale

En avtale for misjon!

Misjon er å krysser grenser – for å elske, tjene, undervise, helbrede og frigjøre mennesker – slik at hele samfunn kan bli forvandlet. Misjon er kirkens kall og DNA!

Vi ønsker å legge til rette for at din kirke, menighet eller forsamling kan ta misjonsbefalingen på alvor! Derfor inviterer vi dere til å koble dere på og bidra inn i et av misjonsprosjektene våre. Gjennom å opprette en tidsbegrenset misjonsavtale med oss, forplikter du kirken til å bidra med penger og forbønn. Vi forplikter oss på å holder dere informert og oppdatert i misjonsprosjektet.

En misjonsavtale med oss vil:

  • Koble kirken din tett på det globale misjons-oppdraget
  • Styrke din kirkes misjonsengasjementet
  • Gi misjonsprosjektene våre forutsigbare inntekter
  • Sette dere i kontakt med misjonærer, menigheter eller grupper i misjonslandet
  • Gi dere mulighet til å besøke misjonslandet

Ikke nøl med å ta kontakt med fredrik.arstad@normisjon.no for mer info!

Velg blant våre misjonspakker:

Håp gjennom utdanning

Håp gjennom utdanning

Ut av fattigdom

Ut av fattigdom

Menneskeverd og like muligheter

Menneskeverd og like muligheter

Like mye verdt

Like mye verdt

SMM

Normisjon er en del av samarbeid menighet og misjon også kalt for SMM, dette er et samarbeidsorgan mellom den norske kirke og syv misjonsorganiasjoner. SMM ønsker å bidra til å styrke og fornye engasjementet for helhetlig misjon i Den norske kirkes menigheter. Et særlig fokus legges det på det grensesprengende i Dnks globale oppdrag: at evangeliet stadig forvandler mennesker og samfunn.