Misjonale kirker

Vi drømmer om å se at flere mennesker og menigheter når ut til sine nærmiljø med evangeliet! Gjennom læringsfellespkapet Agenda 1 får menigheter inspirasjon og de verktøyene de trenger for å bli mer misjons-fokuserte.

Målet er at alle kirkene aktivt skal bringe Guds kjærlighet ut i samfunnet.

Misjonale kirker i Bangladesh

I Bangladesh er under 1 % kristne. Hvordan være kirke i en slik kontekst og hvordan når vi ut til nye generasjoner og folkeslag?

Read article "Misjonale kirker i Bangladesh"

Misjonale kirker i Ecuador

Målet med vårt samarbeid er å utruste nye ledere i samarbeidskirkene våre til å leve misjonale liv og skape misjonale fellesskap rundt seg.

Read article "Misjonale kirker i Ecuador"

Misjonale kirker på Cuba

På Cuba ønsker vår samarbeidskirke å bety noe for lokalsamfunnet og landet de er en del av. Gjennom praktisk godhet og et tydelig jesusvitnesbyrd ønsker de å utgjøre en forskjell.

Read article "Misjonale kirker på Cuba"

Misjonale kirker i Mali

Mali har under én prosent evangeliske kristne, som understreker behovet for menighetsbyggende arbeid slik at evangeliet kan bringes videre i ord og gjerning.

Read article "Misjonale kirker i Mali"

Misjonale kirker i Kambodsja

Vi ønsker å formidle Jesu kjærlighet til mennesker der det finnes få eller ingen kristne i Kambodsja.

Read article "Misjonale kirker i Kambodsja"

Misjonale kirker i Thailand

Vår drøm er å se menigheter grunnfestet i sin identitet i Kristus og bli utrustet til et misjonalt liv. 

Read article "Misjonale kirker i Thailand"

Misjonale kirker i Asia

Normisjon støtter kristne og kirker, også i områder der trosfriheten settes under press.

Read article "Misjonale kirker i Asia"