Våre samarbeidsland

Normisjons arbeid spenner fra stort til smått, i innland og utland. Internasjonalt er vi til stede i 13 land i Asia, Vest-Afrika og Sentral-Asia.

Vår visjon er å nå ut til nye folkeslag og arbeide blant unådde. Samtidig har vi lang historie med å støtte marginaliserte grupper, barn og unge.

Vi ønsker å gi fremtidshåp gjennom utdanning, hjelpe mennesker ut av fattigdom og løfte frem menneskeverdet. I tillegg har vi en drøm om at lokale kirker skal omfavne misjonsoppdraget og at ledere skal sentrere sitt lederskap rundt Jesus Kristus for at stadig nye mennesker skal lære Ham å kjenne. For oss er det å leve livet sammen med Jesus, å leve det gode liv.